Jeg tror på Gud, som skapte denne verden,
for at lykke og fred skal spres;
som ikke vil innrømme det
at folk lever i sult og elendighet
og dreper hverandre.
Jeg tror at Gud har den største kraften
og at jeg kan stole på ham.
Jeg tror at Gud er Gud for alt som lever.
Jeg tror at Gud vil ha livet for meg og ikke døden,
og at han alltid er med meg i all evighet.

Jeg tror at Jesus levde slik,
hvordan vi skal leve. Han hjalp folket, helbredet dem og tok avstand fra vold.
For ham er alle like verdifull..
Han hjalp dem som var i nød
og døde for menneskeheten.
Han er oppstanden.
På grunn av ham
har kommet en ny ånd til verden.

Jeg tror på den hellige kristne kirke,
at ingen blir undertrykt
og alle mennesker blir ansett som likeverdige.
Jeg tror også på Den Hellige Ånd,
hans makt virker i vår kirke, 
beskytter oss alle, forbinder
og gir oss mot,
til å leve som Jesus levde.
Amen

Jeg tror at Jesus Kristus var det vi skulle være:
Bror og venn til alle som trengte ham.
Fordi han elsket, måtte han lide.
Fordi han gikk så langt, måtte han dø.
Men han døde ikke forgjeves, og i sannhet ble han ikke underlagt døden.
Han vil beholde det siste ordet,
og alle, de døde, de levende og de kommende
må måles mot ham.

Jeg tror at en ny ånd kom til verden med Jesus,
som lærer fiendene å snakke med hverandre
og viser dem at de er søsken;
som oppmuntrer oss til å fortsette revolusjonen av kjærlighet mot hat;
som skjerper vår dom,
overvinner fortvilelsen
og fører ut av livets gale veier.

Jeg tror at livet mitt kan ha den høyeste betydningen,
hvis jeg orienterer meg mot Jesus.
Livets farer og motsetninger kan ikke skremme meg lenger.

Jeg tror at jeg gjennom Jesus Kristus opplever hva Gud er i stand til.
Han kalte til livet alle mennesker
selv om de ikke vet det.
Som meg kalte han hele verden til eksistens.
Han eier verden,
og vi er ansvarlige overfor ham i alt vi gjør.
Jeg forstår hva livsoppgaven til alle mennesker er:
Å skape fred og rettferdighet
og å føle ærefrykt for alle levende ting.
Amen.