Hvor hører jeg hjemme

                   Å høre til en plass og ha relasjoner er viktig for oss alle

                   

Vi hører til en familie                                 

                                                                                                                   Vi har venner   

 

                                                                        

                                     Noen driver med

                                     aktiviteter                                                         Vi har en 

                                                                                                                  nasjonalitet

                                         

 

                                                        Vi ble døpt til Faderens og sønnens og den                                                                hellige ånds navn. Vi tilhører en kirke og en

                                                        menighet. 

 

Vi tilhører Gud fra øyeblikket vi ble til. I Lukasevangeliet sier Jesus: "Gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!"

Det betyr: Gud kjenner oss, han ser oss og elsker oss, Gud ønsker at vi har det godt. Han følger oss hele livet.  Han styrer oss ikke. Han vil at vi oppdager livet selv, men han er til stedet når vi trenger han.

 

                      Dette blir synliggjort under  dåpen med vann og

                      det hellige korsets tegn.  

                      Dåpen er en hellig handling. En hellig handling kaller vi for                                sakrament i kirken. Vi sier at Gud er usynlig til stedet, og

                      han virker gjennom synlige tegn.

                      Det fins to bibeltekster vil hører under dåpen:

                      Markus 10, 13-16 og Matteus 28, 18-20

I Den norske kirke har vi to sakramenter. Et er dåpen og det andre er nattverden. Under nattverden blir det lest om innstiftelsen av nattverden fra bibelen. Tekstene står

Da Jesus og disiplene hadde det siste måltidet med hverandre, delte Jesus brød og vin med dem. Brødet kalte han for sitt legeme og vinen for sitt blod.

Jesus sa at han kommer til å dø. Til tross for

det, sa han at han alltid skulle være med

dem. Det skal disiplene huske og tenke på

når de sitter sammen og deler vin og

brød med hverandre. Da de første kristne feiret gudstjeneste, ble det akkurat som det siste  måltidet med Jesus. De møttes i en stue, de snakket om Jesus, de sang og ba for hverandre, og delte brød og vin med hverandre, og de følte at Jesus var  midt iblant dem. 

 Etterhvert ble det flere og flere kristne, og det var

ikke plass til alle i en stue. Derfor begynte

man å bygge kirker. Så sitter vi ikke lenger

rundt et bord og spiser med hverandre.

På bildet ser dere nattverden som det blir

delt ut i dag. For noen føles det fremmed ut,

men når man tenker på hvordan det var for

2000 år siden er det kanskje enklere å forstå.

                                                               

 
Oppsummering

Det er veldig viktig å ha relasjoner i livet; en familie, venner, et land og et sted man føler at man hører til. Det er like viktig å huske at vi også tilhører Gud, og at Gud ønsker å komme i kontakt med oss. Han følger med oss gjennom hele livet,  og han stiller opp for oss til enhver tid. 

Synlige tegn for at vi tilhører Gud og at han følger med er dåpen og nattverden. 

Med dåpen blir vi medlem i den verdensvide kirken. Den kaller vi også for "de helliges samfunn".  Det finnes kristne og kirker overalt i verden. En kirke er derfor alltid en god plass man kan henvende seg til når man er fremmed:) 

Din oppgave:

1. Slå opp alle ovenfor nevnte bibeltekstene i nettbibelen. https://www.bibel.no/Nettbibelen

og skriv to til tre setninger om tekstenes innhold.

2. Finn ut  og svar:

  • Er du døpt?

  • Hvis du er døpt, når og hvor ble du døpt?

  • Hvilken kirke/menighet hører du til?

  • Vet du hva fadderne dine heter?

 

                        

                                                                                                                      

 

                                                                        

                                                                   

                                         

 

                                                     

                   

Familie.jpg
Norwegen.jpg
Sportgruppe.jpg
friends-1390679_1920.jpg
taufe_broschüre_2.jpg
the-last-supper-1921290_1920.jpg
Abendmahl 1.jpg