rules-1752415_1920.jpg

Hvor går grensen?

På vei ut av Egypt flyttet de tidligere hebraiske slavene sammen med Moses som leder i 40 år gjennom ørkenen. De var på vei - slik står det i Bibelen - inn i det "lovede land", der de kunne leve slik hver og en av dem ønsket. De trengte regler for å bo sammen. Reglene fant dem ikke selv. De fikk dem fra Gud:

De 10 bud for livet

"Bud?", kunne de ha spurt og sagt: "Bud og lover, de kjenner vi godt nok fra Egypts farao. Vil de nye budene være like de velkjente gamle, bare i ny formulering?"


Budene som Israel mottok har en annen avsender:

 

Jeg er Herren, din Gud, som førte deg ut av Egypt,

ut av slavehuset.
(2. Mosebok 20,1)

Forskjellen mellom Gud og farao er at Gud viser sin kjærlighet ved å  snakke om det han allerede har gjort:


Jeg har frigjort det hebraiske folk. Målet hans var ikke å undertrykke mennesker, men å hjelpe dem. 

Han reddet dem, han åpnet stier for dem i det røde havet. Da de ikke fant noe drikkevann lot han vann strømme ut av steinene. Da de holdt på dø av sult ga han dem "Manna". Gud er den som alltid har en utvei. Og Gud har uendelig visdom. Han vet at mennesker trenger kloke regler for at sammenlivet kan fungere.

Hvis du er interessert kan du lese hele fortellingen

i 2. Mosebok kapittel 1-15  https://www.bibel.no/Nettbibelen

De ti bud

 1.   Jeg er Herren din Gud. Du skal ikke ha andre           andre guder enn meg.

2.   Du skal ikke misbruke Guds navn.

3.   Du skal holde hviledagen hellig.

4.   Du skal hedre din far og din mor.

5.   Du skal ikke slå i hjel.

6.   Du skal ikke bryte ekteskapet.

7.   Du skal ikke stjele.

8.   Du skal ikke snakke usant om din neste.

9.   Du skal ikke begjære din nestes eiendom eller

 10. noe annet som hører din neste til.

 

help-1300942_1920.png

"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. "Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort:

"Du skal elske din neste som deg selv."

Matt 22,37-39

Men hvorfor trenger vi Regler? Er det ikke irriterende at man må ha regler hele veien? Skolen, Foreldre og foresatte forventer og krever at vi følger reglene. Hvorfor må leksene gjøres? Hvorfor må man være så tidelig hjemme? Er det ikke mye kjekkere å kunne gjøre det man vil? Begrenser ikke reglene vår egen frihet?

Det finnes også en gyllen regel for frihet. Den sier:

Min egen frihet slutter der den andres frihet begynner. 

Finn ut av hva det betyr ved å lese om 

Til i dag er de ti bud grunnlag for all kristen etikk. Verdisystemet i vårt vestlige samfunn er basert på disse budene, slik som den franske eller amerikanske grunnloven eller FNs pakt om menneskerettigheter. 

De ti bud hjelper oss Til å holde kontrollen over livet vårt ved å fortelle oss hva som er riktig eller galt, slik at samspillet mellom gud, mennesker og skaperverket kan fungere.  Budene er gitt for at alle mennesker skal ha

det godt, ikke for å innskrenke den personlige friheten. De ti bud lærer oss at alt liv på denne jorda må respekteres og vernes.

Din oppgave:

1. Lag 10 bud som du mener vil gjøre verden til et godt sted å leve.

2. Hva heter Albert Schweitzers essay om Etikk?

3. Finnes det tilfeller hvor det er nødvendig å bryte reglene? I tilfelle hvilke?