trust-1418901_1920.jpg

Hvem stoler du på?

Tro er å søke etter noe som er større enn det vi kan forstå fullt ut.

Selv om vi kaller oss for kristne og har den kristne troen til felles, så er troen også noe veldig personlig. 

Gå på linken nedenfor og fyll ut spørreskjemaet.

Etter at Jesus sto opp fra de døde viste han seg foran disiplene sine og sa:

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» 

Disiplene følget etter Jesu ord og mange mennesker ble døpt og dermed kristne. Kristendommen spredde seg ut som en ny religion blant mange andre forskjellige religioner. Mennesker som ville bli kristne ble døpt som voksne. De ble lært opp i den kristne troen og måtte bekjenne seg til selve troen. De eldste trosbekjennelser inneholdt ikke mer enn at man bekjenner seg til Herren Jesus eller til Gud Fader, sønn og den hellige ånd. Etterhvert ble denne trosbekjennelsen utvidet til den vi bruker i våre Gudstjenester i dag. Den vanlige trosbekjennelsen heter "den apostoliske trosbekjennelsen"

 

Den Lyder:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, 
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
sy
ndenes forlatelse,
legemets oppstand
else 
og det evige liv.
Amen.


 

denne trosbekjennelsen ble til i løpet av flere århundre og menneskene på denne tiden fokuserte på andre ting enn vi gjør i dag. Derfor kan det være lurt å ha noen tanker om hva en selv  gjerne ville hatt med i en trosbekjennelse. 

Nedenfor finner du lenken til to moderne trosbekjennelser. Du kan lese deg gjennom og finne ut om de inneholder noe som er viktig for deg selv,  eller du kan skrive en egen trosbekjennelse.

 

Din oppgvave: 

1. Hvorfor har vi behov for en trosbekjennelse?

2. Hva heter trosbekjennelsen vi bruker i våre gudstjenester i dag?

3. Delta på spørreundersøkelsen!