universet.jpg

Hvem står bak alt sammen- eller Hvorfor ble verden til? 

Jordkloden er et fantastisk sted å bo.

I noen få tiår har menneskene kunnet observere jordkloden fra verdenrommet, men vi har allerede i mange tusen år betraktet denne storartede verden

som er vårt hjem.

Hvor kommer alt fra?

Hvem har laget alt dette?

Hvorfor finnes mennesker? 

Sånne eller lignende spørsmål som mennesker alltid har lurt på ble kilden til forskjellige fortellinger om verdens tilblivelse.

Bibelen forteller i

1. Mosebok 1,2-4a

Guds ukeplanlegger

mandag
Lyset
tirsdag
vann og himmel
onsdag
jord, planter osv.
torsdag
sol og måne
fredag
fugl og fisk
lørdag
Dyr og mennesker
søndag
velsignelse og hvile

Og Gud sa at hele skapelsen var svært godt

vitenskap.jpg

Hva sier vitenskapen?

Universet ble til for ca. 13,5 milliarder år siden gjennom "BIG BANG" dvs. at en uendelig liten, uendelig tett prikk med mye energi utvidet seg med en ufattelig hastighet. Den ble større og større og innholdet spredde seg ut.  Skyer av gass og støv ble komprimert til soler og stjerner. Solens tiltrekningskraft førte til at andre kloder ble til planeter- så ble solsystemene til.

Materie, rom og tid oppstod samtidig.

Også jordkloden er en planet som består av komprimert materie som først var flytende eller gassformig. Etterhvert avkjølte jordklodens overflate og stivnet til jordskorpen, gass og vanndamp dannet skyer og det regnet i flere tusen år. Vannet samlet seg i alle søkk og havene ble til.  I havene utviklet seg liv som produserte oksygen. Så fikk jordkloden den livsnødvendige atmosfæren, og med det kunne livet videreutvikles, og komme ut fra havet til land og luft. I løpet av evolusjonen kom også menneskene inn på bildet. Denne utviklingen skjedde over milliarder av år og har holdt på til i dag. 

Ingen vet hva det var som utløste "BIG BANG". Dessuten fins ingen svar på hva som var før, siden det ikke fantes tid og dermed ingen "før BIG BANG".

Hva kan vi ta med oss fra de forskjellige synsvinklene?

Hvem har rett? Hvor finner vi svar?

Naturvitenskapelige teorier gir forklaringer på hvordan verden og livet ble til. Men de sliter med å forklare hvorfor alt dette skjedde. Universet i seg selv er i grunnen alt for perfekt til å være tilfeldig.  Svaret på det "hvorfor-spørsmålet" finner vi i bibelen som sier at Gud skapte verden siden han ville det, og at alt som finnes på jorden er meningsfylt,elsket og svært godt. Gud har skapt oss til relasjon som betyr at vi ikke lever for oss selv men sammen med Gud, våre medmennesker og naturen rundt oss. Det er altså absolutt mulig å stole på både vitenskapen og bibelen som sier at Gud er skaperen. Til i dag er mennesker fascinert av en underfull verden, og takker og priser GUD for det. 

Astronauten James Irwin

(den 4.mannen på månen) sa om det bilde nedenfor:"Seeing this has to change a man, has to make a man appreciate the creation of God and the love of God."

https://www.youtube.com/watch?v=A3yCcXgbKrE

jordkolden.png

Din oppgave:

1. Finn Sal 8, 4-6 i nettbibelen.                                                      Hva står skrevet der? https://www.bibel.no/Nettbibelen

2. Hva er 

  • det rareste dyret, insekt eller fugl du vet om?

  • det mest spennende landet du kunne tenke deg å reise til

  • den vakreste naturperlen du vet om

3. Hva mener du er den viktigste oppfinnelsen?

  • Hjulet

  • Penicillin

  • Boktrykkerkunsten

  • Flyet

  • Eget alternativ

Begrunn valget ditt.