Hvorfor skal man egentlig konfirmere seg?

De aller fleste ungdommer som er døpt ble døpt som babyer, og da var det foreldrene som tok denne beslutningen - for troens skyld, for kirkens skyld, for at det var en fin familietradisjon, eller bare for å gjøre noe godt for barnet. Men etterhvert blir man voksen, og må ta sine egne beslutninger. Vil man vedkjenne foreldrenes avgjørelser? Er det noe man kan tenke seg - å drøfte troen på Gud, å høre mer om Jesus som hadde usedvanlige, lure tanker om hvordan livet på jorden, og blant oss mennesker, kan fungere? Vil man være med i et verdensvidt samfunn som heter kirken?

At man må kunne tro på GUD er en forutsetning for å delta i en kirkelig konfirmasjon, synes de fleste.

Dette kan man ta veldig med ro, mener jeg. Tro er ikke noe man enten har eller ikke har. Tro er ikke noe som kan tvinges på. Tro er noe som alltid er under utvikling. Hvis jeg skulle visualisere troen ville jeg benytte meg av det dyret dere ser på bildet ovenfor– en sommerfugl. Fram til sommerfuglen kan vises i sin fullendte prakt har han gått gjennom en del forskjellige stadier i utviklingen. Under denne utviklingen måtte sommerfuglen kvitte seg med sine ytterste hudlag flere ganger, en slags avskjed fra noe som har vært godt og beskyttende en stund, men ble for liten etter hvert. Hvis barnetroen blir for trang, hvis vi begynner å etterspør alt, tviler på alt og ingenting er logisk lenger, betyr det at man må lage plass til nye tanker. Slik kan vi oppleve flere ganger i livet.   Det er derfor jeg synes at dette må tas med ro.   Konfirmasjonsopplegget er en god mulighet til å stille alle de spørsmålene man har, og til å lage plass til nye tanker, til å utvikle sin egen, personlig tro                                  i en stor frihet og uten tvang.

Det er viktig å ha kunnskap om det man bestemmer seg for. Det er viktig å gjøre erfaringer. Det hjelper å snakke om ting som angår liv og tro.  Det nytter å kunne stille spørsmål.

For eksempel:

Er det lov å tvile på om at Gud finnes?

Kan man kalle seg for en kristen hvis man tviler?

Er det rom for frihet eller styrer Gud alt?

Stemmer alt som står i bibelen om Gud og Jesus?

Oppfyller Gud våre bønner?

Hva skjer når vi dør? Får vi leve videre i himmelen? Møter vi familie og venner der?

Hvorfor finnes det så mye sorg og bekymring? Hvorfor griper Gud ikke inn?

Det er kjekt å ha noen som svarer ærlig og samvittighetsfullt på sånne spørsmål, og det er det vi gjerne vil tilby dere som velger konfirmasjon.

Det holder med en liten tro, et lite ønske i hjertet om at Gud finnes…

 

Kan virkelig alle være med?

Ja.  Alle har rett til en god konfirmanttid uansett funksjonsevne. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt med kateketen slik at vi kan finne en god løsning for dere.

Er du ikke døpt?

Hvis du ikke er døpt, kan du være med i konfirmanttiden, bli kjent med troen og
velge om du vil bli døpt underveis. Dåpen er en forutsetning for å delta i
den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Flere enn 1400 blir hvert år døpt i løpet av
konfirmanttiden.

Kontaktinformasjon

Eigersund kirkekontor
Damsgårdsgaten 4A
4370 Egersund

51 46 33 30

Åpningstid:
09.00-14.00

Ansvarlig for konfirmantene:

Kateket, Christiane Krahner

Kontakt:

46275485/ 40821788

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon