Gudstjenester

Det er mange som er usikre på antall gudstjenester gjennom konfirmantåret.

Vi har fastlagt 5 obligatoriske gudstjenester gjennom året

Før jul:

 • Presentasjonsgudstjeneste

 • Gudstjeneste på leir

 • Lysmesse

 

Etter jul:

 • Hiphop konserten

 • Konfirmasjonsdagen

I tillegg går konfirmantene på tre gudstjenester de velger dato på selv.

I disse gudstjenestene skal du som konfirmant utføre en gudstjenesteoppgave.

 

Disse oppgavene kan du velge mellom:

 • Stå i inngangsdøren, ønske folk velkommen og dele ut salmebøker eller programmer

 • Dele ut tegnesaker til barna

 • Bære korset under dåpens inngangsprosesjon

 • Lese en bønn eller bibeltekst

 • Samle inn kollektpenger                                                                                                                                                                                                                                      

Har du valgt en gudstjeneste møter du opp en halvtime før gudstjenesten starter. Du henvender deg til kirkeverten, kirketjeneren eller klokkeren og sammen finner dere ut hvilken oppgave du vil ta. I tillegg får du et skjema som skal utfylles. Dette skjemaet leverer du inn til sakristiet etter gudstjenesten.

Stort sett teller alle kristne gudstjenester byen rundt og verden rundt så lenge du skriver noe om gudstjenestens innhold og får bekreftet med et signatur at du var der:)

Nedenfor finner du for en oversikt over gudstjenestene i Egersund menighet for din egen planlegging.

søndag, 13.sept.           kl. 11.00
Egersund kirke
søndag, 20. sept.        kl. 11.00
Hellvik Bedehus
søndag, 04. okt..          kl. 11:00 
Egersund kirke
søndag, 11.okt.            kl. 11:00  
Egersund kirke
 
søndag, 11. okt.           kl. 17:00
Misjonshus
søndag, 18. okt.         kl. 11:00
Bakkebø  kirke Høsttakkefest
søndag, 25. okt.        kl. 11:00
Egersund kirke
søndag, 25. okt.       kl. 11.00
Hellvik Bedehus
søndag, 01. nov.       kl. 11:00
Egersund kirke   
søndag, 08. nov      kl. 11:00 
Bakkebø kirke 4- årsbok
søndag, 8. nov.       kl. 11.00
Hellvik Bedehus
søndag, 15. nov. .    kl. 11:00
søndag, 15. nov.     kl. 17.00
Misjonshus
søndag, 22. nov.    kl. 11:00
Egersund kirke
søndag, 29. nov.    kl. 11:00
Egersund kirke
Dette arket som du får før gudstjenesten skal fylles ut og leveres til sakristiet etter gudstjenesten.
 

Kontaktinformasjon

Eigersund kirkekontor
Damsgårdsgaten 4A
4370 Egersund

51 46 33 30

Åpningstid:
09.00-14.00

Ansvarlig for konfirmantene:

Kateket, Christiane Krahner

Kontakt:

46275485/ 40821788

 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
 • White Facebook Icon