Gudstjenester

gudstjenetser.png

Det er mange som er usikre på antall gudstjenester gjennom konfirmantåret.

Vi har vanligvis fastlagt 5 obligatoriske gudstjenester gjennom året, men pga smittesituasjonen er det fremdeles usikkert hvordan vi kan få gjennomført disse.

Foreløpig oppsett er følgende:

Før jul:

 • Presentasjonsgudstjeneste

 • Digital lysmesse

Etter jul:

 • Konsert for konfirmantene

 • Gudstjeneste leir

 • Konfirmasjonsdagen

I tillegg går konfirmantene på tre gudstjenester de velger dato på selv.

I disse gudstjenestene skal du som konfirmant utføre en gudstjenesteoppgave.

Disse oppgavene kan du velge mellom:

 • Stå i inngangsdøren, ønske folk velkommen og dele ut salmebøker eller programmer

 • Dele ut tegnesaker til barna

 • Bære korset under inngangsprosesjon

 • Bære dåpsvann under inngangsprosesjon

 • Lese en bønn eller bibeltekst. Hvis du ønsker å lese, kan du også sende beskjed om det på forhånd og få tilsendt tekst, slik at du kan øve.

 • Samle inn kollektpenger                                                                                                                                                                                                                                      

Har du valgt en gudstjeneste møter du opp en halvtime før gudstjenesten starter. Du henvender deg til kirkeverten, kirketjeneren eller klokkeren og sammen finner dere ut hvilken oppgave du vil ta. I tillegg får du et skjema som skal utfylles. Dette skjemaet leverer du til en av de ansatte etter gudstjenesten.

Stort sett teller alle kristne gudstjenester byen rundt og verden rundt så lenge du skriver noe om gudstjenestens innhold og får bekreftet med et signatur at du var der:)

Nedenfor finner du for en oversikt over gudstjenestene i Egersund menighet for din egen planlegging.