Kontaktinformasjon

Eigersund kirkekontor
Damsgårdsgaten 4A
4370 Egersund

51 46 33 30

Åpningstid:
09.00-14.00

Ansvarlig for konfirmantene:

Kateket, Christiane Krahner

Kontakt:

46275485/ 40821788

  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon

Israels historieskriving begynner ca. 1500 f.kr. og er sterk knyttet til den jødiske troen om en Gud som følger med sitt folk.  Det Gamle testamentet inneholder en del historiske bøker som forteller om Israels historie, om flukten fra Egypt til Kanaan, det lovede landet hvor israelittene etablerte sitt første kongerike. David og Salomo er kjendiser blant Israels konger. Den videre historien var preget av gode perioder i velstand og fred, men også av perioder der maktbesatte konger konspirerte, drepte sine konkurrenter og delte riket i to deler. Etterpå det ble Israel erobret av det store babylonske riket, en stor del av det jødiske folket  ble tvangsflyttet fra sitt hjem til Babylon. Det skjedde 597 f. kr.  333 f. kr.  kom grekerne og deretter romerne som opphevde Israels autonomi i året 71.