diakoni.jpg

Diakoni i trosopplæring

Velkommen til gruppa Diakoni i Trosopplæring

Jeg, Siri Johannessen, jobber som diakon i menigheten, og har ansvar for denne interessegruppa. Diakoni er nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet  – alt i praksis. Jeg har mye utadrettet arbeid, med mennesker i ulike livssituasjoner i Eigersund.

Som konfirmant i Egersund menighet kan du delta i en interessegruppe hvor du får være med å planlegge og gjennomføre 2 tiltak for barn i kommunen. Dine oppgaver blir å ha ansvar for aktiviteter, se til at barna trives og spre glede og omsorg. Om det skulle være spennende å få være nattevakt, eller «døgne», kan også det bli aktuelt!

Som deltager i gruppa skal du være med på 2 ting:

1. LYS VÅKEN. Her inviteres barn i 6. klasse til å være med på aktiviteter, gudstjenesteverksted og overnatting i Eigerøy kirke første helgen i advent, lørdag til søndag. Det blir et kjekt program, masse god mat, og avslutning med adventsgudstjeneste og kirkekaffe. Barna kan overnatte i kirka, men om det for noen er skummelt eller uvant, kan de hentes hjem om natten. Også konfirmantene kan velge om de vil overnatte i kirka, eller være hjemme om natten.

2. TÅRNAGENT. Her inviteres barn i 3. klasse til å være med på agentopplegg og utforskning av kirke og klokketårn i Bakkebø kirke i slutten av januar. De treffes en torsdag ettermiddag. Det blir servert agentmat, og barna får ringe med klokkene i kirka. Deretter deltar de med ulike innslag på gudstjeneste (og kirkekaffe) den påfølgende søndagen.

Som deltager i denne gruppa, kan du få bety noe for andre, og sørge for at barna får et godt møte med kirka! Du får kjenne på lederansvar ved å være med og planlegge aktivitetene, og gjennomføre tiltakene. Voksne vil hele tiden være tilstede og støtte deg.

Velkommen til en kjekk interessegruppe 🙂 Lurer du på noe, kan du kontakte meg på sirij@ekf.no eller mob 40821787.

~ Siri J Johannessen ~