Kontaktinformasjon

Eigersund kirkekontor
Damsgårdsgaten 4A
4370 Egersund

51 46 33 30

Åpningstid:
09.00-14.00

Ansvarlig for konfirmantene:

Kateket, Christiane Krahner

Kontakt:

46275485/ 40821788

 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
 • White Facebook Icon

Jesus døde og stod opp. Hvorfor?

 The Jesus brief -Dette sier historikerne:

 • født sannsynligvis 4  f.kr. i Bethlehem eller Nasaret

 • lærte og utøvde yrke som tømmermann 

 • ble oppdratt i den jødiske tro 

 • var ca. 30-32 år da han oppsøkte døperen Johannes i ørkenen, Johannes døpte Jesus og ble henrettet kort tid etter denne dåpen

 • Jesus oppsøkte deretter folk i forskjellige bygder og byer rundt Genesaretsjøen

 • samlet et vennekrets rundt seg (disiplene)

 • virket som ordmektig og vandrende predikant som fortolket den jødiske tro på en ny og usedvanlig måte , ble en kjendis i Galilea område og utover det

 • antall mennesker som fulgte Jesus økte stadig

 • kom opp i konflikter med de konservative, jødiske, religiøse myndighetene (Fariseer, skriftlærde) og med romerne som fryktet opprør

 • i året 30 arrestert, avhørt, toturert og korsfestet  i Jerusalem

 • Jerusalem var i denne tiden også var en hotspot for flere jødiske revolter mot romerne siden romerne hadde erobret Palestina 63 f. kr.

  

    Her finner du mer info om landet og tiden Jesus levde

Det skriver bibelen om Jesus siste dagene:

Palmesøndag- Jesus ankommer i Jerusalem

 • Jesus rir inn til Jerusalem på et esel for å vise at han er en annerledes konge

 • Folk fra Jerusalem hilser Jesus og disiplene velkommen og roper "Hosianna". Det betyr: "hjelp, frels! 

 • Alle gledet seg til påskefesten og over en konge som vil skape rettferdighet og fred 

 • Disiplene var veldig stolte av å være en del av dette opplegget. Selv om Jesus hadde sagt til dem at han vil komme til å dø ble disiplene overveltet av jubelen og trodde sannsynligvis at Jesus tok feil.

Skjærtorsdag- Jesus blir ikke forstått

 • Jesus og disiplene spiser sammen påskemåltidet

 • Jesus sier til disiplene mens han deler brød og vin med dem : Jeg vil komme til å død. Kroppen min vil bli knust som det brødet dere spiser, blodet mitt vil renne rød som vinen dere drikker, og en av dere vil forråde meg

 • disiplene ble redde,de lurte på hvem det var som skulle forråde Jesus, de begynte å krangle om hvem som er størst

 • Jesus sa: Ingen er den største, men dere skal tjene  hverandre

 • Jesus gikk ut til Getsemanehagen og disiplene følgte etter han

 • Disiplene sov mens Jesus ba til Gud om at han kunne slippe å død og Gud sendte en engel for å styrke han.

 • Soldatene kom for å arrestere Jesus

 • Judas, disippelen som hadde forråd Jesus, kysset ham på skinnet slik at soldatene visste hvem de skal ta til fange

 • En disipel tok sverdet for å forsvare Jesus, men det ville han ikke

 • Jesus ble ført bort til det høyeste jødiske rådet for å bli avhørt

 • Jesus ble avhørt, dødsdømt, hånet og torturert

 • Mens Jesus ble avhørt ventet Peter på gårdplassen til høyeprestens hus. Da noen spurte han om han var en av disiplene  fornektet han tre ganger at han kjente Jesus. Han var livredd.

 • Jesus ble bebreidet for å skape uro ved å kalle seg for en konge, og for å spotte Gud ved å kalle seg for Guds sønn.

Langfredag- påskedagen Jesus blir korsfestet, gravlagt og stod opp 

 • Jesus bæret korset sitt selv opp til Golgata

 • Han ble korsfestet sammen med to andre forbrytere

 • under korset stod blant mange andre Maria, mor til Jesus,  soldatene, høypresten og fariseerne, mange kvinnelige tilhengere, en disippel med navn Johannes,  og en offiser som til slutt uttalte seg slik: «Sannelig, han var Guds Sønn!» 

 • Jesus døde etter ca. fire timer

 • Før han døde ropte Jesus: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?"  Det oppstod et jordskjelv i det øyeblikket Jesus døde

 • Josef fra Arimatea svøpte Jesus i et linklede, gravla ham  i en hule og plasserte en stor stein foran graven

 • Fariseerne og skriftlærde husket at Jesus hadde sagt at han vil bli reist opp etter tre dager. De ba romerne om soldater som skal holde vakt ved graven slik at ikke tilhengere til Jesus kommer til å stjele liken hans

 • To damer med navn Maria og Maria Magdelena som hørte til Jesu disiplene gikk til graven neste dag, men fant en tom grav. En engel var til stedet som sa at Jesus hadde stått opp fra de døde og at de vil komme til å møte han.

 • De følgende 40 dager fram til Kristi himmelfart viste seg Jesus til sammen seks ganger foran sine nærmeste.