Jesus døde og stod opp. Hvorfor?

Jesus.png

 The Jesus brief - Dette sier historikerne:

 • født sannsynligvis 4 f.kr. i Bethlehem eller Nasaret

 • lærte og utøvde yrket tømmermann 

 • ble oppdratt i den jødiske tro 

 • var ca. 30-32 år da han oppsøkte døperen Johannes i ørkenen, Johannes døpte Jesus og ble henrettet kort tid etter denne dåpen

 • Jesus oppsøkte deretter folk i forskjellige bygder og byer rundt Genesaretsjøen

 • samlet en vennekrets rundt seg (disiplene)

 • virket som ordmektig og vandrende predikant som fortolket den jødiske tro på en ny og usedvanlig måte, ble en kjendis i Galilea-området og utover det

 • antall mennesker som fulgte Jesus økte stadig

 • kom i konflikter med de konservative, jødiske, religiøse myndighetene (Fariseer, skriftlærde) og med romerne som fryktet opprør

 • i året 30 arrestert, avhørt, toturert og korsfestet  i Jerusalem

 • Jerusalem var på denne tiden også en hotspot for flere jødiske revolter mot romerne siden romerne hadde erobret Palestina i år 63 f. kr.

  

 Her finner du mer info om landet og tiden Jesus levde. Det vil hjelpe deg å forstå hendelsene om Jesus i denne tiden. 

Det skriver bibelen om Jesus siste dager:

Palmesøndag- Jesus ankommer i Jerusalem

 • Jesus rir inn til Jerusalem på et esel for å vise at han er en annerledes konge

 • Folk fra Jerusalem hilser Jesus og disiplene velkommen og roper "Hosianna". Det betyr: "hjelp, frels! 

 • Alle gledet seg til påskefesten og over en konge som ville skape rettferdighet og fred 

 • Disiplene var veldig stolte av å være en del av dette opplegget. Selv om Jesus hadde sagt til dem at han kom til å dø ble disiplene overveltet av jubelen og trodde sannsynligvis at Jesus tok feil.

Skjærtorsdag- Jesus blir ikke forstått

 • Jesus og disiplene spiser påskemåltidet sammen

 • Jesus sier til disiplene mens han deler brød og vin med dem : "Jeg vil komme til å død. Kroppen min vil bli knust som det brødet dere spiser, blodet mitt vil renne rød som vinen dere drikker, og en av dere vil forråde meg."

 • disiplene ble redde, de lurte på hvem det var som skulle forråde Jesus, de begynte å krangle om hvem som var viktigst.

 • Jesus sa: "Ingen er den viktigste, men dere skal tjene hverandre."

 • Jesus og disiplene gikk ut til Getsemanehagen

 • Disiplene sov mens Jesus ba til Gud om at han kunne slippe å dø og Gud sendte en engel for å styrke ham.

 • Soldatene kom for å arrestere Jesus.

 • Judas, disippelen som hadde forrådt Jesus, kysset ham på skinnet slik at soldatene visste hvem de skulle ta til fange.

 • En disippel tok sverdet for å forsvare Jesus, men det ville han ikke.

 • Jesus ble ført bort til det høyeste jødiske rådet for å bli avhørt.

 • Jesus ble avhørt, dødsdømt, hånet og torturert.

 • Mens Jesus ble avhørt ventet Peter på gårdsplassen til høyeprestens hus. Da noen spurte han om han var en av disiplene fornektet han tre ganger at han kjente Jesus. Han var livredd.

 • Jesus ble bebreidet for å skape uro ved å kalle seg for en konge, og for å spotte Gud ved å kalle seg for Guds sønn.

 • Jesus ble dødsdømt av Det høye jødiske rådet, Pontius Pilatus, den romerske landhøvdingen bekreftet dommen

Langfredag- påskedagen Jesus blir korsfestet, gravlagt og stod opp 

 • Jesus bæret korset sitt selv opp til Golgata

 • Han ble korsfestet sammen med to andre forbrytere

 • Under korset stod blant mange andre Maria, mor til Jesus, soldatene, høypresten og fariseerne, mange kvinnelige tilhengere, en disippel med navn Johannes, og en offiser som til slutt uttalte seg slik: «Sannelig, han var Guds Sønn!» 

 • Jesus døde etter ca. fire timer.

 • Før han døde ropte Jesus: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" Det oppstod et jordskjelv i det øyeblikket Jesus døde

 • En mann med navn Josef fra Arimatea svøpte Jesus i et linklede, gravla ham i en hule og plasserte en stor stein foran graven

 • Fariseerne og skriftlærde husket at Jesus hadde sagt at han vil bli reist opp etter tre dager. De ba romerne om soldater som skulle holde vakt ved graven slik at ikke tilhengerne til Jesus skulle prøve å syjele liket hans.

 • To damer med navn Maria og Maria Magdelena som hørte til Jesu disipler gikk til graven neste dag, men fant en tom grav. En engel var tilstede, som sa at Jesus hadde stått opp fra de døde og at de vil komme til å møte han.

 • De følgende 40 dager fram til Kristi himmelfart viste Jesus seg til sammen seks ganger foran sine nærmeste.

den tomme graven.jpg

Den

tomme

graven

Den tomme graven er essensielt for den kristne tro.

Teologer gjør en forskjell mellom Jesulogi og Kristologi.

Jesulogi betyr:

Man tror på Jesus som en historisk person som ble henrettet av politiske grunner siden han irriterte med usedvanlige nye tanker og ble ansett som farlig. 

evighet.jpg

Kristologi betyr: 

Vi ser  på Jesus som en Kristus, som den salvede messiasen, Guds sønn. Slik får troen vår en helt ny dimensjon som går utover det vi kan forstå med den forstanden vi har. At graven var tom og at Jesus stod opp fra de døde betyr at han klarte  å overvinne rom og tid. For oss mennesker betyr det at Gud holder klar et liv utover rom og tid også for oss.

Men hvorfor måtte Jesus død på korset og stå opp igjen?

Teologer kommer med forskjellige forslag for å tyde hendelsen:

 1. Jesus seiret i sin kamp mot djevelen og det onde som finnes i verden, slik at Gud kunne eie verden igjen.

 2. Gud, som ikke tåler synd, måtte gjenopprette sin relasjon til oss mennesker ved at Jesus soner for alle menneskers synder.

 3. Mennesker har det vanskelig med å oppdage Gud i sitt liv av mange forskjellige grunner. De opplever mørke og tunge tider, de sliter med urettferdighet, de sliter med krig og fattigdom, de blir ikke sett, de føler seg svak og verdiløs, stigmatisert. Jesus viste med sitt liv og sin død på korset hvor grenseløs Guds kjærlighet er, at han ikke forskjellsbehandler,  at Gud finnes i det mørkeste mørke og at Gud som er Herre over rom og tid vil berge oss i det livet vi har på jorden og at han har et hjem for oss i sin evighet.     Slå opp sangen på You tube:

Spørsmål

 1. Hva heter romeren som bekreftet dødsdommen mot Jesus?

 2. Hva sa offiseren under korset om Jesus?

 3. Hvem gravla Jesus?

 4. Hvem møtte Maria og Maria Magdalena da de kom til å se etter graven til Jesus?

 5. Hva er forskjellen mellom jesulogi og kristologi?

 6. Nevn den  religiøse partien som hadde mest innflytelse på at Jesus ble dødsdømt.