Schweitzer.jpg

Albert Schweitzer, født i 1875 var en tysk- fransk teolog, filosof, lege, musikkforsker og orgelkunstner. Etter at han hadde fått sin doktorgrad i teologi og filosofi bestemte han seg for å studere medisin. Schweitzer, som var utrustet med mange talenter, stilte veldig høye etiske krav til seg selv og ville hjelpe menneskene også praktisk. Han ble misjonslege i Gabon, et land i Sentralafrika og grunnla et sykehus (hospital) i Lambarene, et sted i urskogen i Gabon der han jobbet i mange år.

Schweitzer hadde mange kloke tanker om hvordan sammenlivet blant menneskene kunne fungere godt. Han forfattet en essay om etikk som han kalte for "Ærefrykt for livet". Der finner man følgende setning: 

Jeg er liv som vil leve midt i blant liv som vil leve.

Det betyr så mye som at jeg ikke lever for meg selv, men har ansvar for at de andre har det like godt som meg. Jeg har ikke lov til å sette min egen frihet over et annet menneskets liv og hans frihet.